Kem đa năng Deli Choy’s Cook & Whip (1kg)
85,000đ
Bột Trộn Sẵn Bánh Waffle Brussel Fancy’s (1Kg)
58,000đ
Bột chiên gà giòn vảy KFC TPFood (300g)
Bột rang muối TPFood (45g)
6,000đ
Bột bánh cuốn TPFood (400g)
19,000đ
Bột bánh xèo TPFood (400g)
15,000đ
Bột chiên chuối TPFood (250g)
15,000đ
Bơ lạt Marquis Elle & Vire (200gr)
50,000đ
Nho vàng quả tròn Ấn Độ ( thùng 10kg)
940,000đ
Kẹo đường Giáng sinh tăm to xanh đỏ/ CD41 (50g)
17,000đ
Kẹo đường Giáng sinh tăm to xanh đỏ/ CD41 (500g)
85,000đ
Kẹo đường Giáng sinh Bi màu trắng xanh đỏ/ CD40 (50g)
17,000đ
Kẹo đường Giáng sinh Bi màu trắng xanh đỏ/ CD40 (500g)
85,000đ
Kẹo đường Giáng sinh Bi màu xanh đỏ/ CD39 (50g)
22,000đ
Kẹo đường Giáng sinh Bi màu xanh đỏ/ CD39 (500g)
85,000đ
Kẹo đường Giáng sinh Ông già Noel/ CD38 (50g)
22,000đ
Kẹo đường Giáng sinh Ông già Noel/ CD38 (500g)
150,000đ
Kẹo đường Giáng sinh thông xanh, Kẹo gậy đỏ/ CD37 (50g)
20,000đ
Kẹo đường Giáng sinh thông xanh, Kẹo gậy đỏ/ CD33 (500g)
130,000đ
Kẹo đường Giáng sinh thông xanh, sao vàng/ CD32 (500g)
130,000đ